Privacy Policy

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Meeuse Led verwerkt van haar klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden.

 1. Indien u klant wordt van Meeuse Led, of om een andere reden persoonsgegevens aan Meeuse Led verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Meeuse Led, Noordland 1 4451 RP Heinkenszand, 085-1045159, KvK nr. 58353135. De directie is bereikbaar via het e-mailadres: info@meeuse-led.nl.

 1. Welke gegevens verwerkt Meeuse Led en voor welk doel?

2.1       De volgende persoonsgegevens worden van u verwerkt:

      1. (Bedrijfsnaam), voor- en achternaam,
      2. Adresgegevens eventueel postadres
      3. Telefoonnummer, e-mailadres

2.2       Meeuse Led verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

      1. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het project van de verlichting en voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie.
      2. Uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij sturen hiervoor eerst een toestemmingsmail naar u toe. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
      3. Uw bedrijfsgegevens of uw persoonlijke gegevens en e-mailadres worden gebruikt om facturen te versturen en bestellingen op te nemen.
 1. Bewaartermijnen

Meeuse Led verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar zoals in de fiscale wetgeving verplicht is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

4.1       Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Meeuse Led passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de administratie van Meeuse Led kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Meeuse Led zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 5.2       Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie. 5.3       Indien u klachten heeft over de wijze waarop Meeuse Led uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de directie. 5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie. U kunt onze administratie bereiken via het e-mailadres: admin@meeuse- led.nl.  

 1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.